Vår-turnering  2005
  Serie Alf Arnt Bernar Odd Rolf B Rolf J
 1. Serie 117 138 133 147 147 150
 2. Serie 147 147 158 115 105 160
 3. Serie 124 176 119 128 198 169
 Sum 3 serier 388 461 410 390 450 479
 2 beste av 3 271 323 291 275 345 329
             
 4. Serie 126 152 118 142 173 151
 3 beste av 4 397 475 410 417 518 480
 Ranking 6 3 5 4 1 2
            07.06.2005
Beste serie i dag:     Rolf B.     198 pinner
               
Høst-turnering  2005
  Serie Alf Arnt Bernar Odd Rolf B Rolf J
 1. Serie 148 161 126 135 136 153
 2. Serie 134 149 144 117 171 164
 3. Serie 102 158 137 142 170 135
 Sum 3 serier 384 468 407 394 477 452
 2 beste av 3 282 319 281 277 341 317
             
 4. Serie 143 135 180 124 141 130
 3 beste av 4 425 468 461 401 482 452
 Ranking 5 2 3 6 1 4
            13.12.2005
Beste serie i dag:     Bernar     180 pinner