GRATULASJONER til Gunnar  
og
 brødrene Vidar og Harald - med de fantastiske seriene !!
Her er klubbrekordene for   SB60+  og  ÅSB !
Dere kommer nok alle til å få problemer med å forbedre disse !
SeniorBowlere 60+
Gunnar Ludvigsen Dato:  april 1992 Tid:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Total X   O  
   X   X   X   X   X   X   X   X   X X 6 /   10 1    
  30   60   90   120   150   180   210   240   269   286   286        
Vidar  Opsal Dato:  22.7.2011 Tid:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Total X   O  
   X   X 9 /   X   X   X   X   X   X X X X   11 1    
  29   49   69   99   129   159   189   219   249   279   279        
ÅsaneSeniorBowlere
Harald  Opsal Dato:  23.5.2007 Tid:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Total X   O  
   X   X   X   X   X   X   X   X   X X 9 /   10 1    
  30   60   90   120   150   180   210   240   269   289   289        
 
 
K